Serdecznie zapraszamy na  spotkania w Kręgu Biblijnym w każdy poniedziałek o godz. 18.45 w kaplicy św. Franciszka.

Do tej pory rozważaliśmy:
1. Dzieje Apostolskie
2. List do Rzymian
3. Pierwszy List do Koryntian
4. Drugi List do Koryntian