KATECHEZA PRZEDMAŁŻEŃSKA

Duszpasterstwo Parafii informuje, że przygotowanie narzeczonych do zawarcia sakramentu małżeństwa obejmuje 4 katechezy (spotkania grupowe) i 3 spotkania indywidualne z pracownikami Poradni Rodzinnej. Telefon do poradni +48 783806680.

Katechezy przedślubne:

Katechezy przedślubne obejmują 4 spotkania ogólne (po ok. 1,5 godz. każde) i 3 indywidualne (spotkania godzinne). Narzeczeni winni zgłosić się do parafialnej poradni rodzinnej minimum 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu. Spotkania ogólne odbywają się w pomieszczeniach poradni (budynek katechetyczny, I piętro) w podanych poniżej terminach, od godz. 19.00.

Terminy katechez ogólnych:

Katechezy przedślubne:

– cykl I – marzec 2023 r.: 1.03; 8.03; 15.03; 22.03

– cykl II – październik 2023 r.: 4.10; 11.10; 18.10; 25.10.

Zgłoszenia telefoniczne – 660 664 693 (preferowane) lub poprzez e-mail: spr.olesnica@onet.pl

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna

przy Rzymsko-Katolickiej Parafii

p.w. Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Oleśnicy

56-400 Oleśnica ul. Wileńska 4 (dom katechetyczny, I piętro);

tel. dla petentów – 783 806 680 – w godzinach dyżurów specjalistów;

tel. kontaktowy – 660 664 693;

e-mail: spr.olesnica@onet.pl


DYŻURY PORADNI W 2023 R.

PORADY UDZIELANE SĄ BEZPŁATNIE

  • Doradca życia rodzinnego (uzależnienia, agresja, naturalne metody

planowania rodziny) – poniedziałek godz. 18.00-20.00

  • Pedagog (terapia indywidualna, małżeńska, problemy wychowawcze)

– wtorek godz. 14.00-16.00

  • Psychoterapeuta (psychoterapia indywidualna, małżeńska, rodzinna)

– wtorek godz. 16.30-19.30

  • Psychoterapeuta (psychoterapia indywidualna)

– środa godz. 16.30-18.30

  • Psycholog (dzieci, młodzież, dorośli)

I , III i V czwartek miesiąca godz. 16.00-19.00

  • Pedagog (edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, naturalne

metody planowania rodziny) – czwartek godz. 17.00-20.00

  • Psychoterapeuta (psychoterapia indywidualna, małżeńska, rodzinna)

piątek godz. 16.00-20.00

UWAGA:

Rejestracja odbywa się u specjalistów: telefonicznie pod numerem 783 806 680 W CZASIE DYŻURU – lub osobiście.

Poradnia jest czynna w dni robocze w godzinach dyżurów. Nieczynna w dniach wolnych od pracy oraz: 6-7.04.2023 r.

Poradnia korzysta z pomieszczeń parafii NMP Matki Miłosierdzia w Oleśnicy. Jest finansowana przez Urząd Miasta, Urząd Gminy i Starostwo Powiatowe w Oleśnicy, Urząd Miasta i Gminy w Bierutowie oraz Urząd Gminy w Dobroszycach.