Intencje Mszy św. Niedzielnych 16. 06. 2024 r.

Godz. 7.15 SZPITAL

+Sylwester Potaczek – int. od Personelu Oddziału Intensywnej Terapii

i Pielęgniarek z Przychodni MASTERMED

Godz. 7.00

1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog., opiekę Matki Bożej

Miłosierdzia, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Barbary Durlak

w 15. rocz. Sakr. Małż. oraz +Tomasz Durlak

2. +Julian Pustuła /19. greg./

Godz. 9.00

1. +Anna +Stefan +Aniela Kowalczyk, + z rodz. Szymanek i Chrapek

2. +Antoni +Emilia +Czesław Buraczewscy, +Maria +Władysław +Ryszard

Jankowscy, +Stanisław Puchała

3. +Cecylia /2. rocz. śm./ +Zenon /4. rocz. śm./ Biegała

Godz. 10.30

1. +Marian /18. rocz. śm./ +Helena /14. rocz. śm./ Rubacha, + z rodz. Rubacha

i Stempień

2. +Tadeusz Jezierski, + z rodz. Jezierskich, +Kazimierz +Marianna Kowalscy,

+Marianna Usak i + z rodz.

3. +Piotr +Paweł +Zenon Tańscy, +Agnieszka +Alfons Lubrecht

Godz. 12.00

1. +Barbara /2. rocz. śm./ +Józef Stachera i + z rodz.

2. +ks. Henryk /10. rocz. śm./ +Stefania +Józef Łuczak, +Mieczysław

Szpakowski

3. Dziękczynna w 30. rocz. Sakr. Małż. Doroty i Mariusza Słotnickich z prośbą

o Boże błog., opiekę Matki Bożej Miłosierdzia, zdrowie i wszelkie potrzebne

łaski dla Jubilatów i całej rodziny Słotnickich i Mioduszewskich

CHRZEST: – Stanisław Ryszard Zimny

– Bruno Bartosz Łaskarzewski

Godz. 18.00

Dziękczynna w 24. rocz. urodzin Radosława Stochły z prośbą o Boże błog., dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Miłosierdzia, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Jubilata i całej rodziny

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂