Uroczystości odpustowe w naszej parafii

16 listopada, a więc w Uroczystość Matki Bożej Ostrobramskiej, Matki Bożej Miłosierdzia o godzinie 18:00 w naszej parafii rozpoczęła się Msza Odpustowa pod przewodnictwem księdza kanonika Ryszarda Znamirowskiego, wicedziekana naszego dekanatu. Tą Mszę koncelebrowali także: proboszcz naszej parafii, ksiądz kanonik Zdzisław Paduch oraz ksiądz wikariusz Radosław Bariasz. Na Mszy uczestniczyli …

XXXV Ogólnopolskie Forum Młodych we Wrocławiu

Kościół znalazł się na krawędzi? – pytają wrocławscy klerycy i studenci Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Zapraszają do debaty w ramach 35. Ogólnopolskiego Forum Młodych w dniach 27-29 listopada 2019 r. Więcej informacji tutaj Pontyfikat papieża Franciszka, Synod Amazoński, spadek liczby wiernych, nowa ewangelizacja i wyzwania współczesności – Kościół mierzy się …

„Dla was… wzejdzie Słońce sprawiedliwości.” – komentarz do czytań z XXXIII Niedzieli Zwykłej napisał Grzegorz Jankowski

„To najpierw „musi się stać”, ale nie zaraz nastąpi koniec”. W dzisiejszej Ewangelii początkowo Pan Jezus mówi o nadchodzącym zburzeniu Jerozolimy. Dalej jednak mówi o znakach końca czasu. Zwraca naszą uwagę na pewne szczegóły, które temu będą towarzyszyć. Pojawi się wielu zwodniczych nauczycieli… będą wojny, głód, podziały… Nie wiemy jednak …

WIGILIA UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWYCH KU CZCI NMP MATKI MIŁOSIERDZIA

W przeddzień ważnych uroczystości, obchodzonych przez Kościół katolicki, obchodzimy tzw. wigilię, czyli przygotowanie liturgiczne i duchowe. W związku z uroczystością tytułu naszej świątyni, tzn. odpustu parafialnego, chcemy również w wigilię naszego święta zgromadzić się na czuwaniu przed Najświętszym Sakramentem. PLAN CZUWANIA: 18.00 – Msza święta wigilijna, a po jej zakończeniu …

Uroczystość odpustowa

W sobotę 16 listopada wspominamy NMP Ostrobramską. W tym dniu przeżywamy w naszej parafii uroczystość odpustową ku czci NMP Matki Miłosierdzia. Msze św. poranne jak w dni powszednie. O godz. 18.00 suma odpustowa, której przewodniczyć będzie wicedziekan naszego dekanatu ks. kan. Ryszard Znamirowski z Bierutowa. Zapraszamy wszystkich parafian i gości …

„Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych.” – komentarz do czytań z XXXII Niedzieli Zwykłej napisał Łukasz Mierzwa

Co będzie z człowiekiem po życiu tu na ziemi? Każdy z nas pewnie zadaje sobie to pytanie. Żyjemy i często układamy sobie życie po swojemu i tak, żeby nigdy nie zostać samemu. Jezus Zmartwychwstały otworzył nam bramy nieba. Tym samym zwyciężył odwiecznego wroga człowieka tzn. diabła. Odnowił to ,co my …

„Pan jest łagodny i miłosierny.” – komentarz do czytań z XXXI Niedzieli Zwykłej napisał Dariusz Stępień

Dzisiejsze czytania omawiają w sposób szczególny miłosierdzie Boże. Zarówno słowa z Księgi Mądrości (np. Nad wszystkim masz litość, bo wszystko w Twej mocy, i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili – Mdr 11, 23), psalmu (Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył – …

„… odszedł do domu usprawiedliwiony.” – komentarz do czytań z XXX Niedzieli Zwykłej napisała Justyna Tyniów

Główna myśl czytań koncentruje się dziś na skuteczności modlitwy zanoszonej do Boga przez ludzi w jakiś sposób biednych. Takimi są oni bądź jako pokrzywdzeni pod względem materialnym na skutek niesprawiedliwości społecznej, bądź duchowo na skutek własnego grzechu. Wbrew pozorom mają oni wszyscy otwarty przystęp do Boga. Dialog z Nim jako …

„Wstań idź! Twoja wiara Cię uzdrowiła.” – komentarz do czytań z XXVIII Niedzieli Zwykłej napisali Monika i Wojciech Bartnikowie

  Ile razy my w swojej biedzie wołamy „Jezusie, Mistrzu! Zmiłuj się nad nami!”? Lecz czy towarzyszy temu wiara w pomoc Jezusa, w to że On chce do nas przychodzić z mocą uzdrowienia? Bóg to hojny dawca, obdarza nas wieloma łaskami, ale czy my potrafimy to zauważyć? Czy jesteśmy jak …

„Dodaj nam wiary.” – komentarz do czytań z XXVII Niedzieli Zwykłej napisał ks. Jakub Mazur

W jednej ze wspólnot Cenacolo, założonych przez siostrę zakonną Elvirę, w celu pomocy osobom uzależnionym przez narkotyki, pojawił się młody człowiek. Chciał wyjść na prostą i uwolnić się od nałogu. Gdy przybył do wspólnoty miała miejsce rozmowa z założycielką. Przedstawiła mu styl życia wspólnoty oraz plan dnia. Był w stanie …