ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

Kto z Państwa wiedziałby o przeszkodach zachodzących między narzeczonymi
jest
w sumieniu zobowiązany bezzwłocznie powiadomić o tym kapłana w Kancelarii Parafialnej

14.05 Download the iRiver firmware. – 28.05. 2023 r.

1 Download Fifa Online 3. Michał Krzysztof Więckiewicz            zam. Oleśnica

        Natalia Małgorzata Pietrzak          zam Pop card. Oleśnica

2. Tomasz Trzaskowski                            zam CheongOk Bull. Oleśnica

               Paulina Mayer                            zam computer songs. Wrocław

21.05 Download ParkRai 4. – 04.06. 2023 r.

    Tomasz Wójcik                                   zam Download Script Maker. Oleśnica

           Magdalena Anna Struzik             zam. Oleśnica