ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

Kto z Państwa wiedziałby o przeszkodach zachodzących między

narzeczonymi jest w sumieniu zobowiązany bezzwłocznie powiadomić

o tym kapłana w Kancelarii Parafialnej