CheongOk Bull

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

       Kto z Państwa wiedziałby o przeszkodach zachodzących między  narzeczonymi jest w sumieniu zobowiązany bezzwłocznie powiadomić  o tym kapłana

w Kancelarii Parafialnej

13.09 Download the iRiver firmware. – 27.09. 2020 r.

1 Download Fifa Online 3. Dawid Hoffman Spalice

Klaudia Czarna Nowosiedlice

2 Pop card. Jacek Dobrzycki Oleśnica

Sabina Karolina Bochnacka Dąbrowa

computer songs