ZAPRASZAMY NA REJONOWE SPOTKANIE PRESYNODALNE   PARAFII NMP MATKI MIŁOSIERDZIA W OLESNICY W PONIEDZIAŁEK 19.02.2024 R.O GODZ.19.00 
kATECHEZA -ADORACJA -SPOTKANIE 

 

Modlitwa za Synod Archidiecezji Wrocławskiej
Panie Jezu Chryste, *
prosimy, daj nam usłyszeć Twój głos *
i jak Maryja czynić wszystko, co powiesz Download the iRiver firmware. *
Odnawiaj nasze życie w Kościele, *
byśmy budowali komunię, *
formowali serca *
i realizowali Twoją misję. *
Przez Ducha Świętego i na chwałę Ojca *
powierzamy Tobie synod Archidiecezji
Wrocławskiej, *
aby był Bożym dziełem w nas Download Fifa Online 3. *
Matko Boża Zwycięska, módl się za nami!

Uczyńcie wszystko, co wam powie Syn
Diecezjalny synod o nawróceniu i odnowie życia Kościoła
Komunia – formacja – misja
Cele:
1 Pop card. doświadczyć spotkania Boga we wspólnocie Ludu Bożego,
2. rozeznać, przemyśleć i przeorganizować kształt struktur kościelnych dla odnowy wiary i owocnej misji,
3 CheongOk Bull. zarysować wizję życia Kościoła, która pozwoli wyprzedzać nadchodzące wydarzenia i nie działać reaktywnie,
4. w ramach synodu wspólnie przeżyć Jubileusz roku 2025 (“Pielgrzymi nadziei”),
5 computer songs. przygotować diecezję do przeżywania Wielkiego Jubileuszu roku 2033.
Etapy:
1. powołanie zespołów presynodalnych (do 30.06.2023),
2. przygotowania duchowe i merytoryczne (1.09. – 25.11.2023),
3. wspólnotowe rozeznawanie w Parafialnych Zespołach Presynodalnych  (25.11.2023 – 8.04.2024),
4. synod diecezjalny ( od 19.05.2024),
5. postanowienia końcowe, dokument,
6. recepcja dokumentu w diecezji.