OTWARcie Synodu

Niedziela Zesłania Ducha Świętego
19.05.2024
Wrocław
14:00 – rozpoczęcie spotkania (kościół NMP na Piasku)
14:30 – Laodycea. Nawrócenie albo śmierć. (kościół NMP na Piasku)
15:00 – procesja z kościoła NMP na Piasku do katedry i Eucharystia pod przewodnictwem Księdza
Arcybiskupa Józefa Kupnego
17:00 – wspólne świętowanie (ogrody Papieskiego Wydziału Teologicznego)

MODLITWA PRZED

Sobotnie czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego i otwarciem Synodu
18.05.2024
Kościół NMP na Piasku (Wrocław)
19:30 – rozpoczęcie
20:30 – konferencja
21:30 – uwielbienie i wstawiennictwo
23:00 – Eucharystia

Nocna adoracja w ciszy przed otwarciem Synodu
19.05.2024
Kościół NMP na Piasku (Wrocław)
01:00 – 07:00

Jeśli chcesz z nami czuwać, prosimy, wypełnij formularz. Ułatwi to nam zobaczenie, czy każdej godziny jest ktoś, kto czuwa.

 

 

Modlitwa za Synod Archidiecezji Wrocławskiej
Panie Jezu Chryste, *
prosimy, daj nam usłyszeć Twój głos *
i jak Maryja czynić wszystko, co powiesz. *
Odnawiaj nasze życie w Kościele, *
byśmy budowali komunię, *
formowali serca *
i realizowali Twoją misję. *
Przez Ducha Świętego i na chwałę Ojca *
powierzamy Tobie synod Archidiecezji
Wrocławskiej, *
aby był Bożym dziełem w nas. *
Matko Boża Zwycięska, módl się za nami!

Uczyńcie wszystko, co wam powie Syn
Diecezjalny synod o nawróceniu i odnowie życia Kościoła
Komunia – formacja – misja
Cele:
1. doświadczyć spotkania Boga we wspólnocie Ludu Bożego,
2. rozeznać, przemyśleć i przeorganizować kształt struktur kościelnych dla odnowy wiary i owocnej misji,
3. zarysować wizję życia Kościoła, która pozwoli wyprzedzać nadchodzące wydarzenia i nie działać reaktywnie,
4. w ramach synodu wspólnie przeżyć Jubileusz roku 2025 (“Pielgrzymi nadziei”),
5. przygotować diecezję do przeżywania Wielkiego Jubileuszu roku 2033.
Etapy:
1. powołanie zespołów presynodalnych (do 30.06.2023),
2. przygotowania duchowe i merytoryczne (1.09. – 25.11.2023),
3. wspólnotowe rozeznawanie w Parafialnych Zespołach Presynodalnych  (25.11.2023 – 8.04.2024),
4. synod diecezjalny ( od 19.05.2024),
5. postanowienia końcowe, dokument,
6. recepcja dokumentu w diecezji.