548 Episodes of The Hot Test

Intencja papieska:

Módlmy się, aby ludzie, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, w nieludzkich warunkach egzystencjalnych 탈옥 유튜브. nie byli zapomniani przez instytucje i by nigdy nie byli uważani za pozbawionych wartości.  

Intencja parafialna:

Módlmy się w intencji wszystkich chorych i cierpiących z naszej parafii download u 20 World Cup.