찌라시 위험한 소문

Parafialny oddział Caritas wspomaga materialnie najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej parafii .W minionym roku 2023 udzielono pomocy 5 osobom niepełnosprawnym przy zakupie sprzętu rehabilitacyjnego Download the Premaple Pack. Parafialne biuro Caritasu w Oleśnicy przy ulicy Wileńskiej 4 prowadzi magazyn odzieży używanej dla potrzebujących.

W roku 2023 70 rodzin otrzymało pomoc żywnościową .Dziękujemy wszyst6kim osobom wspierającym działalność naszego biura Caritas Clash Royale Bugpan. Dzięki Państwu możemy przychodzić z pomocom tym którzy często wstydzą sie prosić o pomoc. Pamiętamy słowa Chrystusa „Ubogich zawsze będziecie mieć między sobą” 창세기전2 무설치. Zachęcamy wszystkich chętnych do zaangażowania się w woluntariat w Caritasie .Tak naprawdę nigdy nie wiadomo kto daje a kto otrzymuje….

Cruise Family