„Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych.” – komentarz do czytań z XXXII Niedzieli Zwykłej napisał Łukasz Mierzwa

Co będzie z człowiekiem po życiu tu na ziemi? Każdy z nas pewnie zadaje sobie to pytanie. Żyjemy i często układamy sobie życie po swojemu i tak, żeby nigdy nie zostać samemu. Jezus Zmartwychwstały otworzył nam bramy nieba. Tym samym zwyciężył odwiecznego wroga człowieka tzn. diabła. Odnowił to ,co my …

„Pan jest łagodny i miłosierny.” – komentarz do czytań z XXXI Niedzieli Zwykłej napisał Dariusz Stępień

Dzisiejsze czytania omawiają w sposób szczególny miłosierdzie Boże. Zarówno słowa z Księgi Mądrości (np. Nad wszystkim masz litość, bo wszystko w Twej mocy, i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili – Mdr 11, 23), psalmu (Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył – …

„… odszedł do domu usprawiedliwiony.” – komentarz do czytań z XXX Niedzieli Zwykłej napisała Justyna Tyniów

Główna myśl czytań koncentruje się dziś na skuteczności modlitwy zanoszonej do Boga przez ludzi w jakiś sposób biednych. Takimi są oni bądź jako pokrzywdzeni pod względem materialnym na skutek niesprawiedliwości społecznej, bądź duchowo na skutek własnego grzechu. Wbrew pozorom mają oni wszyscy otwarty przystęp do Boga. Dialog z Nim jako …

„Wstań idź! Twoja wiara Cię uzdrowiła.” – komentarz do czytań z XXVIII Niedzieli Zwykłej napisali Monika i Wojciech Bartnikowie

  Ile razy my w swojej biedzie wołamy „Jezusie, Mistrzu! Zmiłuj się nad nami!”? Lecz czy towarzyszy temu wiara w pomoc Jezusa, w to że On chce do nas przychodzić z mocą uzdrowienia? Bóg to hojny dawca, obdarza nas wieloma łaskami, ale czy my potrafimy to zauważyć? Czy jesteśmy jak …

„Dodaj nam wiary.” – komentarz do czytań z XXVII Niedzieli Zwykłej napisał ks. Jakub Mazur

W jednej ze wspólnot Cenacolo, założonych przez siostrę zakonną Elvirę, w celu pomocy osobom uzależnionym przez narkotyki, pojawił się młody człowiek. Chciał wyjść na prostą i uwolnić się od nałogu. Gdy przybył do wspólnoty miała miejsce rozmowa z założycielką. Przedstawiła mu styl życia wspólnoty oraz plan dnia. Był w stanie …

„Żył pewien człowiek bogaty…” – komentarz do czytań z XXVI Niedzieli Zwykłej napisała Katarzyna Smolarczyk

W dzisiejszym konsumpcyjnym społeczeństwie niemal całkowicie zapomnieliśmy, jaką wartość mają asceza i pokuta. Liczy się przede wszystkim to, czy w danej chwili odczuwamy przyjemność. Często nie patrzymy na to, jakie konsekwencje to przyniesie. Słuchając historii o Łazarzu i bogaczu, zadajmy sobie pytanie: czy żyjąc tak, jak dzisiaj żyję, znajdę się …

„Żaden sługa nie może dwóm panom służyć.”” – komentarz do czytań z XXV Niedzieli Zwykłej napisał ks. diakon Bogusław

 „Nie możecie służyć Bogu i mamonie.” W dzisiejszej Ewangelii według św. Łukasza  (16, 1 – 13) jest mowa o przesłaniu przypowieści o nieuczciwym zarządcy. Głoszenie Dobrej Nowiny przestrzega jako zarządzanie, które zostało mu powierzone. Jezus nie pochwala nieuczciwości rządcy, która raczej poprzedziła interwencję Pana i wymóg zdania sprawy z zarządzania …

DOBRY PASTERZ – komentarz do czytań z XXIV Niedzieli Zwykłej napisał kleryk Jakub Waliłko

Czasem zdarza się, że nie czujemy wyraźnie obecności Boga w naszym życiu. Wydaje się nam, że jest gdzieś daleko. W takich właśnie momentach Pan szczególnie nam okazuje swoje zaufanie. W przypowieści o zagubionej owcy zwykliśmy skupiać się na tej jednej, która uciekła. Co zaś z pozostałymi owcami? Pasterz je opuścił, …

„Panie, spraw, abyśmy byli Twoimi uczniami” – komentarz do czytań z XXIII Niedzieli Zwykłej napisał Tomasz Kozubek

Na pierwszy rzut oka słowa z dzisiejszej Ewangelii wydają się bardzo kontrowersyjne. Wezwanie Jezusa do nienawiści jest szokujące, ale w jeszcze większe zdumienie budzi obiekt tej nienawiści. Co bowiem znaczy, że mamy nienawidzić ojca, matkę, siostry, braci, a nawet siebie samych? Czy to możliwe, że ten sam Zbawiciel, który przez …

„Odpłatę otrzymamy przy zmartwychwstaniu…” – komentarz do czytań z XXII Niedzieli Zwykłej napisał Maciej Łacny

W dzisiejszym świecie, w którym niezmienne od wieków zasady moralne chwieją się jak drzewa na wietrze, nasz Pan udziela nam kolejnej lekcji, którą musimy odrobić. Dzisiejsze Słowo nakazuje nam uczynić rachunek sumienia nad naszym życiem, czy więcej jest w nim dążenia do “pierwszych miejsc”, czy jednak przeważa pokora i służba …