„Jestem światłością świata” – komentarz do czytań IV Niedzieli Wielkiego Postu napisał ks. Waldemar Czarnota

Wiele ludzkich sytuacji, które z pozoru wydają nam się okrutne, rozpaczliwe czy beznadziejne, posiada swój głębszy wymiar i sens. W niezawinionym cierpieniu najbardziej bolesny jest absurd, brak widomego sensu, dlatego za wszelką cenę próbujemy go szukać Download Japanese performing arts. Jednak pytanie o przyczynę najczęściej pozostaje bez odpowiedzi, co wzmaga …

„Samarytanka” – komentarz do czytań III Niedzieli Wielkiego Postu napisała Agnieszka Stępień

Jak często dzielimy ludzi – my jesteśmy wierzący, tamci – nie, tamten należy do tej innej partii, ten jest, nie jest naszym rodakiem Download the subtitles for Batman vs. Superman. Jezus, przychodzący do Samarytanki, nie skupia się (jak my) na tym, co dzieli, ale jest Bogiem pragnącym spotkania. Jezus chce …

„Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał.” – komentarz do czytań II Niedzieli Wielkiego Postu napisał ks. Jakub Mazur

Dzisiejsza liturgia Słowa pokazuje wybrane osoby ze Starego i Nowego Testamentu w ruchu i działaniu. Abram słyszy Boże wezwanie do opuszczenia swojego domu i wyruszenia w drogę 패스파인더. Tak też czyni. Apostołowie, którzy ujrzeli Jezusa przemienionego na górze Tabor również musieli wykazać się aktywnością. W końcu Jezus wyprowadził ich na …

„Przez jednego człowieka….” – komentarz do czytań I Niedzieli Wielkiego Postu napisał ks. Jakub Mazur

Czy człowiek może dokonać czegoś, co zmieni historię świata? Czy ma wpływ na innych ludzi? Czytając dziś św. Pawła widać bardzo mocno jak niektóre decyzje poszczególnych osób mają wpływ nie tylko na otoczenie, ale na całą ludzkość Download Karajan mp3. Grzech Adama i Ewy to wydarzenie z zamierzchłych czasów. Dla …

„A Ja powiadam Wam: miłujcie waszych nieprzyjaciół” – komentarz do czytań VII Niedzieli w ciągu roku napisała Damian Mierzwa

Współczuciem i miłością powinniśmy obejmować wszystkich ludzi, a nie ograniczać się tylko do tych, których lubimy lub kochamy. Jaki jest wysiłek, gdy kochamy tylko tych, którzy na to zasługują Download the spring bulletin board? Nie ma żadnego wysiłku. Nie ma rozwoju duchowego. Jest tylko podział na tych, których kochamy i …

„A Ja wam powiadam…” – komentarz do czytań VI Niedzieli w ciągu roku napisała Marzena Szybowska

„Słyszeliście, że powiedziano przodkom…” „A Ja wam powiadam…” W Kazaniu na Górze Jezus przeprowadza nas z poziomu legalistycznego patrzenia na Prawo, które ocenia jedynie zewnętrzne czyny, do poziomu intencji serca, które są źródłem czynów 매드독 다운로드. Czy we mnie przeważa legalistyczne i zewnętrzne patrzenie na grzech jako na złamany przepis, …

„Wy jesteście światłem świata” – komentarz do czytań V Niedzieli w ciągu roku napisała Dorota Chrzanowska

  „Wy jesteście solą ziemi” – W Starożytnym Rzymie panowało przekonanie, że sól pochodząca od morza i słońca jest najczystsza fontawesome 다운로드. Stąd sól symbolizuje czystość. Rolą soli jest również nadawanie smaku. Bez soli potrawa nie ma smaku, jest mdła, nieużyteczna. Już niewielki dodatek przyprawy jest wystarczający, aby danie stało …

„Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie…” – komentarz do czytań święta Ofiarowania Pańskiego napisała Adelina Jarmuszewicz

W dzisiejszej Ewangelii czytamy o ofiarowaniu Jezusa, a właściwie, jak pisze św. Łukasz: przedstawieniu Bogu pierworodnego dziecka płci męskiej w świątyni zgodnie z Prawem Pańskim 겟잇뷰티 다운로드. Podobnie jak narodzenie, tak i ofiarowanie Jezusa – Syna Bożego, Króla i Zbawiciela świata może nas zadziwić – jest bardzo skromnym wydarzeniem because …

„Pójdź za mną….” – komentarz do czytań III Niedzieli w ciągu roku napisała Patrycja Jankowska

Kiedy Jan Chrzciciel został uwięziony, Pan Jezus rozpoczyna swoją działalność. Ewangelista Mateusz nawiązuje tutaj do Proroka Izajasza, który w dzisiejszym pierwszym czytaniu już pragnie zaznaczyć, że „„Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego Canon program. Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan!” stanie się ośrodkiem zbawczej działalności Pana Jezusa. Pan Jezus opuszcza swoje rodzinne miasto …

„Spotkać Jezusa Baranka, być Jego uczniami” – komentarz do czytań II Niedzieli w ciągu roku napisała Maria Halina Myszakowska

Głosząc nadejście Mesjasza jako Baranka Bożego, Jan Chrzciciel odsłania kluczowe aspekty jego odkupieńczej misji. Ta misja zostanie przyjęta przez Pana Jezusa wraz z Jego chrztem w Jordanie 렌즈 플레어 다운로드. Jezus przyszedł na świat, aby wyzwolić z niewoli grzechu, biorąc na siebie winy ludzkości. W jaki sposób? Miłując. Nie ma …