Ile razy my w swojej biedzie wołamy „Jezusie, Mistrzu! Zmiłuj się nad nami!”? Lecz czy towarzyszy temu wiara w pomoc Jezusa, w to że On chce do nas przychodzić z mocą uzdrowienia 그것이 알고 싶다 869 다운로드?
Bóg to hojny dawca, obdarza nas wieloma łaskami, ale czy my potrafimy to zauważyć? Czy jesteśmy jak tych dziewięciu trędowatych, którzy uzdrowieni w drodze nie zauważają https://www.Betlikepros.net, że stało się coś nadzwyczajnego, nie biegną podziękować Mistrzowi 이력서 hwp? Czy potrafimy tak jak ów jeden trędowaty wychwalać dobroć Boga i dziękować za każdy dar otrzymany od Niego w naszym życiu? Czy potrafimy zaufać Bogu, że On najlepiej wie czego nam potrzeba, kiedy i w jaki sposób nas obdarzyć swoją łaską anaconda? Jak przyjmujemy te dary, z wdzięcznością, z posłuszeństwem woli Bożej?
Otwórzmy się na działanie łaski Pana. Uczmy się zaufania Chrystusowi, a wtedy doświadczymy nie tylko uzdrowienia ciała ale i duszy Download sybase.