„Nie możecie służyć Bogu i mamonie.” W dzisiejszej Ewangelii według św. Łukasza  (16, 1 – 13) jest mowa o przesłaniu przypowieści o nieuczciwym zarządcy. Głoszenie Dobrej Nowiny przestrzega jako zarządzanie, które zostało mu powierzone. Jezus nie pochwala nieuczciwości rządcy, która raczej poprzedziła interwencję Pana i wymóg zdania sprawy z zarządzania Jego dobrami. Pochwala rozsądek rządcy, który nie umniejszając należnych Panu wpływów, potrafi zrezygnować z nadwyżki, którą jako rządca dodał i która stanowiła jego interes. Ewangelizując, mamy służyć wyłącznie Panu, nie robiąc przy tym swojego interesu!