Czasem zdarza się, że nie czujemy wyraźnie obecności Boga w naszym życiu. Wydaje się nam, że jest gdzieś daleko.

W takich właśnie momentach Pan szczególnie nam okazuje swoje zaufanie report designer viewer 다운로드. W przypowieści o zagubionej owcy zwykliśmy skupiać się na tej jednej, która uciekła. Co zaś z pozostałymi owcami? Pasterz je opuścił, zostawił same, a poszedł szukać tej, która wymknęła się z własnej woli 스타 맵핵. Jak mogły się one czuć? Opuszczone? Zagrożone? Nic bardziej mylnego. Dobry Pasterz okazał swojej trzodzie ogromne zaufanie, gdyż stwierdził, że już do tego dojrzały 몬스터헌터 월드 pc 트레이너 다운로드.

Podobnie zachował się Mojżesz w pierwszym czytaniu, który opuścił lud Izraela, aby rozmawiać z Bogiem. Różnica między owcami z Ewangelii, a Izraelitami z czytania z Księgi Wyjścia jest taka, że te pierwsze cierpliwie i z ufnością czekały na powrót pasterza, a Ci drudzy szemrali i sprzeniewierzyli się swojemu Panu 중고차 앱.

W ten sam sposób na początku zachował się starszy syn z przypowieści o synu marnotrawnym nazywanej także przypowieścią o Ojcu Miłosiernym Download Pokémon xy. Ojciec wiedział, że młodszy syn potrzebował dużo uwagi i opieki. Potrzebował, aby okazać mu miłość, aby przywrócić mu godność synowską Download the Health Information app. Starszemu synowi okazał także wielkie zaufanie. Uważał, że ten zrozumie tą potrzebę, że przebywając z Ojcem nabrał dość mądrości, aby zrozumieć jego miłosierne zachowanie wobec tego, który jego zaufanie zdradził Download OneKeyGhost Hangul.

Nie wiemy jak zachował się starszy syn po tym, jak Ojciec wyjaśnił mu swoje postępowanie. Myślę więc, że każdy z nas może się postawić w jego miejscu 블레이드 앤 소울 클라이언트 다운로드.

Prośmy naszego Pana, abyśmy pouczeni przez Miłosiernego Ojca nie szemrali przeciw Niemu jak Izraelici lecz, tak jak jego owce okazali się godnymi zaufania którym obdarzył nas Pan 영화 빅매치.