W niedzielę 1 września 2019 r., we wspomnienie 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej w naszej świątyni była sprawowana Msza św. pod przewodnictwem ks. majora Błażeja Woszczka, kapelana Wojska Polskiego. Kazanie wygłosił ks. Radosław Bariasz rozpoczynający w tym dniu swoją posługę wikariusza w parafii. Treść kazania nawiązywała do czytań liturgii mszalnej oraz do rysu historycznego, która została bardzo głęboko i trafnie wkomponowana w przeżywaną uroczystość. W kazaniu były Słowa Boga zaczerpnięte z biblii, wojenna poezja i nauka historii tamtych, najstraszniejszych dziejów naszej ojczyzny. Wszystkich uczestników powitał ks. Zdzisław Paduch proboszcz parafii, który we wstępie nawiązał do wczesnych godzin poranka 1939 r. i rozpoczęcia najstraszniejszej wojny w dziejach świata. Wśród uczestników Mszy św. byli: żołnierze Wojska Polskiego ze pocztem sztandarowym, poczty sztandarowe szkół i rożnych związków, włodarze gminy, miasta i powiatu Oleśnica, formacje mundurowe, przedstawiciele rzemiosł różnych, uczniowie i nauczyciele, goście i parafianie, a przede wszystkim, jak zauważył ksiądz Proboszcz kombatanci, którzy po dziś są żywym obrazem tamtych czasów.

Na zakończenie Mszy św. ks. Kapelan odczytał odezwę skierowaną do wszystkich przez biskupa polowego generała brygady Józefa Guzdka w związku z przeżywanymi w tym dniu uroczystościami w całej Polsce.

Po błogosławieństwie zabrzmiała gromkim głosem pieśń: Boże coś Polskę….

                                                                                                                                                                                                                                                    tekst: ks. Zdzisław Paduch

                                                                                                                                                                                                                                                    foto: Joanna Stefańczyk