W sobotni wieczór poprzez udział w Eucharystii rozpoczęliśmy modlitwę w intencji wszystkich rodzin naszej parafii coding story. W czasie nabożeństwa wysłuchaliśmy „Hymnu o miłości” świętego Pawła oraz fragmentu ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa. Słowo Boże ukierunkowało nas na modlitwę dziękczynienia 구구단송 다운로드. W czasie adoracji Chrystusa Eucharystycznego dziękowaliśmy za sakramenty, które przyjęliśmy, począwszy od chrztu. Małżonkowie dziękowali za dar sakramentu małżeństwa commercialization. Hymn do Ducha Świętego – „O Stworzycielu…” – pozwolił powrócić myślami do uroczystości zawarcia sakramentu małżeństwa origin pro 다운로드. Modlitwę zakończyło odnowienie ślubów małżeńskich.